Od września 2019 r.  Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie  jest w gronie szkół uczestniczących Programie Globe.  Szkoła została zarejestrowana pod numerem GLIDG969. Rolę Szkolnego Koordynatora Programu pełni p. Barbara Grześkiewicz.

Program GLOBE (ang. Global Learning and Observation to Benefit the Environment) to niezwykła inicjatywa edukacyjna z blisko 25-letnią historią – zapoczątkowany w 1995 roku w USA przez wiceprezydenta Ala Gore’a, międzynarodowy program badawczo-edukacyjny, w którym uczestniczy blisko 36000 szkół w ponad 120 krajach świata. W ramach Programu uczniowie, pod opieką nauczycieli i naukowców, obserwują i badają przyrodę w okolicy swojej szkoły, zbierając jednocześnie informacje potrzebne do lepszego poznania i zrozumienia procesów zachodzących w środowisku w skali globalnej. Program GLOBE stanowi okazję do nawiązania współpracy zarówno ze szkołami w Europie, jak i na innych kontynentach, a także zbliżenie szkolnej społeczności do świata nauki i codziennej pracy naukowców.

            W naszej szkole uczniowie z klas 6 prowadzą obserwacje elementów atmosfery, notują wyniki i przesyłają dane do bazy Programu. Uczestniczą także w innych projektach Programu Globe  https://www.globe.gov/