Od października nasza szkoła jest  uczestnikiem międzynarodowego Programu GLOBE. Dzięki przychylności naszej Pani Dyrektor Zapłata - Szwedziak i złotym rączkom pana stolarza Muszyńskiego uczniowie mogą prowadzić  badania w prawdziwym  dydaktycznym ogródku meteorologicznym. Jest w nim klatka meteorologiczna Stevensona a w niej termometr do odczytu temperatury bieżącej, minimalnej i maksymalnej oraz barometr.  Obok klatki  znajduje się manualny deszczomierz Hellmanna do pomiaru dobowych opadów atmosferycznych.  Wyniki obserwacji  chmur i pomiary przekazywane są do bazy Programu.

Na stronie Programu  https://vis.globe.gov/GLOBE/    można  zobaczyć wizualizacje przeprowadzonych pomiarów.