W piątek 22.11.19r. drugoklasiści wraz w wychowawcami brali udział w kilku etiudach pt "Znane i nieznane oblicza teatru", zorganizowanych przez Akademię Sztuk Scenicznych PAPA przy ulicy Półwiejskiej w Poznaniu. Niewątpliwie jedną z atrakcji tej wycieczki było podróżowanie komunikacją miejską - autobusem oraz tramwajem. Niektórzy uczniowie mieli okazję po raz pierwszy podróżować w ten sposób. To była cenna lekcja zarówno dydaktycznie jak i wychowawczo.