Dyrektor Szkoły serdecznie dziękuje wszystkim Rodzicom i Gościom za udział w zabawie andrzejkowej. Serdeczne podziękowania za fanty i wszelką pomoc, która jest wsparciem dla SP w Dąbrowie.