10.12.2019
ŚWIATOWY DZIEŃ PIŁKI NOŻNEJ

Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym turnieju piłki nożnej. Każda klasa może zgłosić jedną drużynę zawierającą łącznie 8 zawodników (5+bramkarz+2 osoby rezerwowe). Składy drużyn prosimy zgłaszać osobiście p. Kindze (klasy I-III) oraz p. Monice i p. Jackowi (klasy IV-VIII) do piątku (6.12) włącznie.