W dniach 20-24 stycznia 2020 roku uczniowie klas I - III zaprosili swoje
Babcie i Dziadków na uroczystość z okazji Ich święta. Spotkania te stały się
bowiem tradycją, która na stałe wpisała się w repertuar imprez szkolnych.
Szanowni goście ze wzruszeniem przyglądali się występom swoich skarbów
nagradzając ich gromkimi brawami. Po części artystycznej dzieci zaprosiły
niecodziennych gości na słodki poczęstunek i kawę przygotowaną przez
rodziców.
Był to dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez, radości i dumy.