24 stycznia 2020 roku w naszej szkole odbył się uroczysty koncert, na którym
uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności, pasje, zdolności. Pokazali się od
innej, nie zawsze znanej nam strony i przyczynili się do wielu wzruszeń,
zachwytów i zadziwień. Tańce, występy wokalne, recytacje, gra na
instrumentach, pokazy gimnastyczne- skala talentów uczniów naszej szkoły jest
naprawdę ogromna. Publiczność składająca się z rodziców, dzieci, seniorów,
zaproszonych gości gromkimi brawami dziękowała za każdą prezentację.
Szczególnie wzruszające było wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie
ucznia klasy VII Maksa Królikiewicza, które połączyło pokolenia dziadków ,
rodziców i dzieci. Mamy nadzieję, że ten koncert zapoczątkował nową tradycję
naszej szkoły i w przyszłym roku spotkamy się z taką samą radością.