18 lutego drugoklasiści mieli spotkanie z uczniem klasy VB, Mateuszem Morkis, który gra w orkiestrze dętej z Sierakowa na trąbce. Mateusz zapoznał drugoklasistów z instrumentem dętym blaszanym, którym jest trąbka. Opowiedział, jak jest zbudowana, i w jaki sposób wydobywają się z niej dźwięki.
Dzieci rozpoznawały tytuły piosenek zagranych na trąbce, określały dźwięki: wysokie, niskie.
Dziękujemy Mateuszowi za spotkanie.