Zgodnie z informacją przekazaną przez Premiera RP w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej, zorganizowanej po obradach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, informuję, że Wójt Gminy Dopiewo podjął decyzję :

  1. W dniach 12-25 marca br. przedszkola, szkoły i placówki oświatowe – publiczne i niepubliczne funkcjonujące na terenie Gminy Dopiewo nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  2. W dniach 12-13 marca br. w ww. placówkach, w szczególnych sytuacjach będą zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlicowe).
  3. W naszej szkole w dniach 12 i 13.03.2020r. zapewniamy opiekę świetlicową w godzinach 630 - 1730 . Dowóz dzieci dojeżdżających bez zmian.
  4. W dniach 16-25 marca br. ww. placówki będą zamknięte.
  5. W naszej szkole w dniach 16 - 25.03.2020r. za pośrednictwem dziennika LIBRUS uczniowie i rodzice będą otrzymywali zagadnienia do samodzielnego opracowania. Prosimy o codzienne sprawdzanie wiadomości  w następujących godzinach: 900 - 1300. Zwracamy się z prośbą o współpracę i wykorzystanie możliwości edukacji dzieci za pomocą narzędzi TIK. Szkoła na bieżąco będzie monitorować aktywność uczniów i nauczycieli w Librusie. W razie problemów z dostępem do librusa proszę o kontakt z administratorem tel. 663552294 w godz 8:00 - 14:00.
  6.  Zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia proszę o zadbanie o to, by dzieci przebywały w tym czasie w domach.

Szczegółowe informacje Wójta Gminy Dopiewo pod adresem:https://www.dopiewo.pl/aktualnosci/2020-03-11/odwolane-zajecia-w-placowkach-oswiatowych

Komunikat MEN - zawieszenie zajęć w przedszkolach szkołach i placówkach.