Szanowni Rodzice!

            W związku z obowiązującym w kraju stanem epidemii informuję, że Minister Edukacji Narodowej umożliwił organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły, od dnia 25 maja br.

Prosimy o określenie chęci udziału dziecka w w/w zajęciach. Nadal będzie prowadzona edukacja zdalna zgodnie z obowiązującym planem.

Proszę zapoznać się z załączonymi procedurami i zastanowić się nad podjęciem decyzji, musi być przemyślana i wiążąca, w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy placówki.

W przypadku udziału dziecka w zajęciach proszę o informację o godzinach, w jakich będzie przebywało w szkole.

Zgłoszenia do dnia 19.05.2020r. godz. 15.00. za pośrednictwem dziennika Librus, do wicedyrektora, Pani H.Hoffmann.

Wszelkie sprawy dotyczące pracy naszej szkoły proszę załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem dziennika Librus.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Elżbieta Zapłata-Szwedziak