KOMUNIKAT DYREKTORA Z DNIA 19 MAJA 2020R.
DOTYCZĄCY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH


Szanowni Państwo, Drodzy Ósmoklasiści,oOd 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla uczniów klasy VIII. Konsultacje te mają charakter utrwalenia trudniejszego materiału, wsparcia uczniów w ich przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty. Spotkania z uczniami odbędą się, jeśli pojawi się taka potrzeba.

Dlatego wszyscy nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2019/2020 pracowali z klasą ósmą zobowiązani są do czwartku (21 MAJA) , wykorzystując dotychczasowe sposoby komunikacji przeprowadzić analizę potrzeb uczniów. Jeśli będziecie zainteresowani taką formą przygotowania, to w dniach 25 maja - 15 czerwca na terenie szkoły odbędą się konsultacje. Plan konsultacji zostanie podany na stronie szkoły w piątek, 22 maja.
Przypominam również, że 12 czerwca jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ( po Bożym Ciele)

Limit osób w grupie -7 Przy wejściu na teren szkoły należy zdezynfekować ręce, zachować dystans względem innych osób, obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa.


Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Elżbieta Zapłata-Szwedziak