To najpopularniejszy dzień pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska na całym świecie. Ideą jest zwrócenie uwagi na problemy związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska naturalnego, podnoszenie świadomości ekologicznej, a także pobudzenie do aktywnej działalności proekologicznej.
Tegoroczny dzień nawołuje do zwiększenia wysiłków na rzecz zachowania RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ, która ma bardzo duży związek z naszym zdrowiem.
Jest to doskonała okazja do rozejrzenia się wokół siebie i dostrzeżenia jaki piękny jest świat
i jak wiele możemy zrobić w naszym otoczeniu, np. posadzić drzewa, krzewy, kwiaty, zadbać o owady budując dla nich domki, wysiać nasiona roślin miododajnych,
oszczędzać wodę, segregować odpady, itp.
Niektórzy uczniowie już zaangażowali się w działania na rzecz ochrony środowiska.

A TY co zrobisz dla środowiska przyrodniczego?
Podejmij EKO postanowienia !