Zakończenie roku szkolnego 2019/20

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. (piątek). W związku z pandemią COVID-19 nie planuje się uroczystości szkolnej. Uczniowie tego dnia odbierają świadectwa na boisku szkolnym, według ustalonego harmonogramu.
Uczniowie zobowiązani są posiadać maseczki ,rękawiczki i zachować względem siebie dystans społeczny. W odbiorze świadectw mogą towarzyszyć rodzice.
W przypadku opadów deszczu odbiór świadectw odbędzie się w sali gimnastycznej, do której wchodzą głównym wejściem tylko uczniowie. Rodzice pozostają na zewnątrz.
Po odebraniu świadectwa uczniowie wychodzą wyjściem przy szatniach.
Będzie też możliwość odbioru świadectw i nagród w czasie wakacji, w godzinach pracy sekretariatu: od 8.00. do 12.00.po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Informujemy również, że o godzinie 16.00. w kościele w Skórzewie odbędzie się Msza Święta z okazji zakończenia roku.

Harmonogram wydawania świadectw na boisku szkolnym
1. GODZ. 8.00. KLASA VIII
2. GODZ. 9.00. KLASA VII i VIC
3. GODZ. 10.00. KLASA VIA i VIB
4. GODZ.11.00. KLASA V A i VB
5. GODZ.12..00. KLASA IV
6. GODZ. .13.00. KLASA III A i III B
7. GODZ. 14.00. KLASA IIA i II B
8. GODZ.15.00. KLASA IA, IB, IC


Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Elżbieta Zapłata-Szwedziak