Informujemy, że Zaświadczenie o wynikach Egzaminu Ósmoklasisty można odbierać w sekretariacie szkoły w dniu 31.07 br. (piątek) w godz. 10.00-12.00 oraz 3.08 ( poniedziałek )w godz.8.00-12.00