7 grudnia reprezentanci klas drugich i trzecich wzięli udział w Mikołajkowym dyktandzie, do napisania
którego wykorzystano aplikację Teams.
Uczestnicy zmagali się ze zdaniami, w których były wyrazy sprawdzające znajomość wielu zasad
ortograficznych. Wszyscy poradzili sobie doskonale! Jednak trzeba było wybrać najlepszych.
I tak w kategorii klas drugich:
I Miejsce :J.Baran (IIC) i M.Wojtan ( IIB)
I I Miejsce :J.Eleryk (IIC)
III Miejsce :M.Zająć (IIC) i S.Carion ( IIA)
Wyróżnienia zdobyły:P.Ostrowska (IIA), K.Mączyńska (IIA), M.Mazurek (IIB)
W kategorii klas trzecich:
I Miejsce :T.Nizio (IIIB)
I I Miejsce :J.Przybyła (IIIA) i J.Bujalska (IIIB)
III Miejsce :D.Napierała (IIIA)
Wyróżnienia zdobyli:W.Matyba (IIIA) i M.Fabian( IIIB)
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!