W roku szkolnym 2020/2021 klasa 1c realizowała projekt Fundacji Uniwersytet Dzieci pt. "Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?". W czasie zajęć Uczniowie odkrywali praktyczne zastosowania matematyki: poznali jednostki miar i wag, sprawdzali, ile papieru jest w rolce, a także uczyli się odczytywania godzin na zegarze. Zajęcia sprzyjały rozwijaniu umiejętności samodzielnego, logicznego myślenia oraz współpracy.