Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/22 odbędzie się 1 września w sali gimnastycznej według następującego harmonogramu:

 

Klasy I i III godz. 800

Klasy II godz. 930

Klasy IV, V, VI godz. 1015

VII, VIII godz. 1115

 

Z uwagi na obowiązujące wytyczne MEN zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby w uroczystości uczestniczyli wyłącznie uczniowie.

Wyjątek stanowią pierwszoklasiści i uczniowie, którzy od tego roku rozpoczną naukę w naszej szkole.


ORGANIZACJA SPOTKAŃ Z WYCHOWAWCAMI W DNIU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/22 - PRZYDZIAŁ SAL

Klasa IA - sala nr 15 (moduły)

Klasa IB - sala nr 16 (moduły)

Klasa IC - sala nr 14 (moduły)

Klasa IIA - sala nr 17 (moduły)

Klasa IIB - sala nr 16 (moduły)

Klasa IIC - sala nr 14 (moduły)

Klasa IIIA - sala nr 31 (nowa część)

Klasa IIIB - sala nr 32 (nowa część)

Klasa IIIC - sala nr 35 (nowa część)

Klasa IVA - sala nr 6 (stara część)

Klasa IVB sala nr 7 (stara część)

Klasa VA - sala nr nr 5 (stara część)

Klasa VB - sala nr 1 (stara część)

Klasa VIA - sala nr 4 (stara część)

Klasa VIIA - sala nr 1 (stara część)

Klasa VIIB - sala nr 7 (stara część)

Klasa VIIIA - sala nr 35 (nowa część)

Klasa VIIIB - sala nr 31 (nowa część)

Klasa VIIIC - sala nr 32 (nowa część)