Uczniowie, którzy rozpoczynają lekcje w danym dniu wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem zgodnie z poniższą informacją.


Wejście A - wejście główne od parkingu (nowa część szkoły)

uczniowie rozpoczynający lekcje w salach: 31, 32, 35, świetlica


Wejście B - wejście przy rotundzie (stara część szkoły)

uczniowie rozpoczynający lekcje w salach: 5, 6, 7


Wejście C - wejście przy sekretariacie szkoły (stara część szkoły)

uczniowie rozpoczynający lekcje w salach: 1, 2, 3, 4, 13


Wejście D - wejście do modułów (wejście przy placu z kasztanowcem)

uczniowie rozpoczynający lekcje w salach: 14, 15, 16, 17