W związku z przygotowywaniem Gminnego Programu  Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Gminie Dopiewo oraz  prowadzoną ewaluacja dotychczasowych działań zwracamy się z prośbą  o wypełnienie  anonimowych ankiet, które są dedykowane poszczególnym grupom . 

ANKIETA dla rodziców - Formularze Google

Ankieta dla uczniów  - Formularze Google

Ankieta dla wychowawców - Formularze Google