12 października uczniowie klas 1c, 2c i 3c zobaczyli etiudę teatralną przygotowaną przez artystów Teatru Lalek. Podczas spotkania uświadomili sobie, że mimo wielu podobieństw, każdy z nas jest wyjątkowy. Dowiedzieli się czym jest Zespół Downa oraz w jaki sposób porozumiewają się osoby niesłyszące. Nauczyli się także piosenki w Polskim Języku Migowym. Spotkanie odbyło się w ramach projektu edukacyjnego dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO.