27 października klasa 8a uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych na terenie rezerwatu, pod opieką przewodnika z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody SALAMANDRA. Uczniowie zobaczyli kratery pometeorytowe będące ciekawostką na skalę europejską i cztery typy lasów z charakterystyczną roślinnością. Usłyszeli głosy kruków, dzięcioła czarnego i sikory. W rozmowie z przewodnikiem wykazali się dużą wiedzą na tematy związane z biologią i ekologią.  Młodym przyrodnikom towarzyszyła ładna, jesienna pogoda.

Galeria