Dnia 29 października odbył się w naszej szkole pierwszy koncert ProSimfoniki dla uczniów klas 1-3. Celem koncertów jest m.in. podnoszenie kompetencji kulturalnych dzieci przez przystosowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej, kształtowanie wyobraźni muzycznej i poznanie najwartościowszych dzieł muzyki klasycznej i współczesnej. Tematem koncertów będzie przybliżanie muzyki jako sztuki  oraz przedstawienie  pracy artysty-muzyka, kompozytora i dyrygenta.

Galeria