W piątek uczniowie naszej szkoły zmagali się z niełatwą polską ortografią w czasie dyktanda bieganego. To świetne połączenie nauki z ruchem i zdrową rywalizacją. Uczniowie przystąpili do pisania dyktanda w dwóch kategoriach - klasy IV-VI oraz VII-VIII i mieli za zadanie przepisać tekst najeżony trudnymi wyrazami.
W trzyosobowych drużynach byli pisarz oraz biegacze, którzy podbiegali do tekstu dyktanda znajdującego się na drugim końcu sali i zapamiętując - dyktowali go pisarzowi.
Mamy nadzieję, że niezbyt lubiana forma, jaką jest dyktando, będzie od teraz wzbudzać pozytywne emocje.

Galeria