Podczas lekcji geografii klasy 7 wykonywały profile glebowe, wykorzystując do tego artykuły spożywcze. 

Galeria