23 maja klasy 5 uczestniczyły w zajęciach "Roślinne osobliwości poznańskiego Ogrodu Botanicznego".
Uczniowie poznali wiele ciekawych roślin, m.in. aktinidię chińską, metasekwoję,  klon palmowy, figę, kasztana jadalnego. Podziwiali wielkość mamutowca i dębu  węgierskiego, rozpoznawali drzewa iglaste po szyszkach. Rośliny omawiane na lekcjach zobaczyli w środowisku naturalnym, np. paprocie i skrzypy.  Podczas wędrówki po alpinarium zaobserwowali w stawku traszki. Zobaczyli żółwia czerwonolicego, który jest gatunkiem inwazyjnym. Praktycznemu odkrywaniu tajemnic przyrody towarzyszyła piękna pogoda i śpiew licznie występujących w Ogrodzie Botanicznym ptaków.

Galeria