Uczniowie klasy IA uczestniczyli w programie kreatywnej gimnastyki, gdzie Lew Lolek zapraszał dzieci do przeżycia wspólnej przygody.

Zajęcia prowadzone były w formie OPOWIEŚCI RUCHOWO-ROZCIĄGAJĄCEJ ubranej w barwną muzykę i efekty dźwiękowe.

W tracie zajęć wykorzystywane były karty pracy, które uatrakcyjniały lekcję, ale też sprzyjały pobudzeniu kreatywności w późniejszym etapie lekcji.

Galeria