W naszej szkole w dniach 29 - 31 marca bieżącego roku uczniowie pasjonującysię matematyką, językiem polskim oraz językiem angielskim wzięli  udział w  konkursie o zasięgu ogólnopolskim. Konkursy te umożliwiły uczniom okazję do sprawdzenia poziomu swojej wiedzy i porównania jej z wiedzą uczniów z całej Polski.  Uczestnicy konkursów poprzez udział w tym wydarzeniu rozwinęli swoje umiejętności między innymi z rozwiązywania nietypowych zadań,a także mieli  możliwość zdobyć nagrody, dyplomy laureatów oraz dyplomy uznania, jak również ciekawe nagrody.

Spośród biorących udział w konkursie z naszej szkoły został wyłoniony Jack Hays, uczeń klasy 2a i został  onuhonorowany tytułem Laureata z wynikiem 180/210 punktów.

Gratulujemy laureatowi i życzymy wszystkim uczestnikom dalszych sukcesów.