Budżet   Rozliczenia

Stan konta RR na dzień 31.08.2019r wynosił :11493,60 zł

Wydatki:

-7999,99 zł –Faktura za część  szafek do  nowej części szkoły

-1650,00 zł- Faktura za dokupione szafki dla klas 1-3

-125,00 zł- dofinansowanie wycieczek jednego z uczni

-216,95 zł-Zakupy Rady (szklanki, pojemniki, anty-ramy)

-361,88 zł-Pistolety do kleju, produkty na warsztaty

-100,00zł-koszt Tortu dla delegacji z Niemiec

-557,99 zł- choinka i lampki

-722,90 zł- czekolady na Mikołajki

-299,09 zł- Prezenty gwiazdkowe dla Grona pedagogicznego, dla Pań sekretarek i  Pań sprzątających i konserwatorów

-6670,00- Koszt za lokal na zabawę Andrzejkową

-600,00 zł- Koszt oprawy muzycznej Andrzejek

 

Wpływy:

-1810,00 zł- Cegiełki  początek  roku

-96,00 zł- pomyłka Rodzica

-500,00zł- Darowizna dla kl.6A na malowanie Sali

-7250,00- wpłaty za bilety na Andrzejki

-1000,00- loteria

-540,00- zbiórka podczas zabawy na zakup choinki

Wpłaty na składkę RR na dzień 16.12.2019r

Składkę wpłaciło 69 rodziców uczniów na   272 uczniów naszej szkoły

Stan konta na dzień 17.12.2019r. wynosi 5284,98 zł

Szczegółowe rozliczenie dostępne do wglądu podczas zebrań RR