DNI WOLNE OD ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2020/21


Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/21

Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe - po uprzednim zawiadomieniu.


14.10.2020r. – Święto Edukacji Narodowej- dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych

12 i 13. 11. 2020r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych

25, 26, 27.05.2021r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych ( egzamin ósmoklasisty)

4.06.2021r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych ( po Bożym Ciele)