Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/20

Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe - po uprzednim zawiadomieniu.

14.10.2019r. - dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych

18.10.2019r. - udział nauczycieli na wyjazdowej konferencji

02-03.01.2020r. - dni wolne po Nowym Roku

21-23.04.2020r. - egzaminy klas VIII

12.06.2020r. - piątek po Bożym Ciele