Adresatami naszych podziękowań za wsparcie i pomoc finansową są:

Pani Małgorzata Olejniczak
za dostarczenie farb do malowania płotu szkoły
 
Firma Kal-Invest
za sponsorowanie prezentów świątecznych
 
Pani Agnieszka Dolata
za pomoc przy organizacji Święta Pieczonego Ziemniaka

POLECAMY LEKTURĘ:

Puls Gminy Dopiewo
Miesięcznik i portal

Nasz Głos Poznański
Dwutygodnik i portal

Czas Dopiewa
Miesięcznik
i oficjalny portal gminy