Wizja Szkoły

Chcemy, aby każdy uczeń w naszej szkole:

 • był bezpieczny i szczęśliwy,
 • wszechstronnie się rozwijał,
 • twórczo podchodził do nauki i działania w życiu,
 • kształcił zmysł wartości – sprawiedliwie oceniał postępowanie swoje i innych,
 • znalazł swoje miejsce w przemianach współczesnego świata,
 • cenił i szanował dziedzictwo kultury wytworzone przez przeszłe pokolenia.

Misja Szkoły
 1. Uczymy prawdy.
 2. Kształtujemy piękno.
 3. Wychowujemy do twórczego działania w dalszym życiu.
 4. Działamy po to, aby:
  a) nasi uczniowie rozwinęli swoje umiejętności i postawy w aspekcie: intelektualnym, duchowym, społecznym, emocjonalnym i fizycznym,
  b) ich rodzice darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania,
  c) nauczyciele mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy,
  d) Szkoła cieszyła się uznaniem środowiska.

Tutoring
 • Proces zindywidualizowanej edukacji, nakierowany na integralny – obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy – rozwój podopiecznego.
 • Istotą tutoringu są indywidualne spotkania, w trakcie których w atmosferze dialogu, tzn. szacunku i zaufania, tutor pomaga uczniowi poszukiwać własnej drogi do wiedzy, tożsamości oraz wielopłaszczyznowego rozwoju.