Wiadomości z Madagaskaru

Od czterech lat nasza szkoła bierze udział w projekcie Adopcja Serca. Opłacaliśmy pobyt w szkole i naukę dziewczynce z Madagaskaru. Niestety otrzymaliśmy informację od koordynatora projektu, że Miarisoa opuściła szkołę i nie kontynuuje nauki. Spowodowane jest to pandemią, która zmusiła rodzinę do zmiany dotychczasowego miejsca zamieszkania. Udział w projekcie kontynuujemy. Zaproponowano nam objęcie opieką innego dziecka potrzebującego wsparcia. 
Nasza nowa podopieczna to Soamisy Landrina. Dziewczynka urodziła się w 2016 r. Ma 5 lat. Jej rodzice stracili pracę i nie stać ich na opłacanie edukacji dziecka. Przed nią siedem lat nauki w szkole.. Dzięki naszemu wsparciu będzie to możliwe.


List z Madagaskaru

W grudniu otrzymaliśmy list z Madagaskaru . W liście tym Miarisoa dziękuję nam za udzielaną jej pomoc i składa nam życzenia świąteczne i noworoczne. Przesyła również wykonany przez siebie rysunek zamieszczony na zdjęciu. Otrzymaliśmy również z Prokury Misyjnej oficjalne podziękowanie za opłacenie kolejnego roku nauki dziewczynki z informacjami o działalności i akcjach podejmowanych na terenie misji oblackich. Informujemy , że więcej informacji o akcji Adopcja Serca można uzyskać na stronie internetowej www. misyjne.pl


List ze szkoły na Madagaskarze

W październiku otrzymaliśmy ze szkoły w Analakininie list od s. Dyrektor wraz ze świadectwem ukończenia przez Miarisoe jedenastej klasy. Jak wynika z listu Miarisoa jest zdolną i pilną uczennicą a jej dobre świadectwo to poświadcza. Obok zamieszczamy list wraz z tłumaczeniem oraz świadectwo Miarisoy. Bardzo dziękujemy mamie naszego ucznia za tłumaczenie z j. francuskiego.


List z Madagaskaru sierpień 2018

W sierpniu otrzymaliśmy list z Madagaskaru. Rodzice Miarisoy dziękują nam za pomoc w opłaceniu roku nauki ich córki i zapewniają o modlitwie w naszej intencji. Na list odpisaliśmy, a z nim wysłaliśmy zdjęcia naszej szkoły oraz drobne upominki dla Miarisoy    ( przybory szkolne, ozdoby do włosów ) Mamy nadzieję, że przesyłka sprawi dziewczynce dużo radości. Obok zamieszczamy kopię listu z Madagaskaru oraz aktualne zdjęcie Miarisoy, które od niej otrzymaliśmy. Bardzo dziękujemy mamie naszych uczniów za pomoc w przetłumaczeniu listów z i na j. francuski.