W roku szkolnym 2018/2019 – po raz pierwszy od wprowadzenia reformy edukacji – mury naszej szkoły opuścili ósmoklasiści, którzy kolejny etap życia rozpoczęli w szkołach na terenie Poznania.

Nie od dziś wiadomo, że wybór dalszej drogi kształcenia to niełatwa i ważna decyzja. Nasi absolwenci, których było 21, wybierali w procesie rekrutacji różne typy szkół ponadpodstawowych. Wybory te były odzwierciedleniem zarówno ich aspiracji edukacyjnych, jak i zainteresowań oraz różnorodności uczniowskich osobowości. Osiem lat edukacji upłynęło niewątpliwie pod znakiem wytężonego wysiłku wszystkich – uczniów, nauczycieli i rodziców. Poza sukcesami i satysfakcją, uczniowie musieli niejednokrotnie zmagać się z dysfunkcjami i deficytami oraz pokonywać liczne problemy i słabości (co trzeci uczeń tej klasy był zdiagnozowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). Tak wysoki wskaźnik osób z trudnościami edukacyjnymi miał niewątpliwie wpływ na wynik egzaminu zewnętrznego, jak i na wybór dalszej drogi kształcenia. 

 Faktem jest, że priorytetem dużej części absolwentów była chęć zdobycia upragnionego zawodu, a nie tytułu magistra. Tym samym zdecydowali się oni na podjęcie nauki w szkołach branżowych.  Chcą oni prędzej czerpać korzyści, które umożliwia im rynek pracy i rozpocząć swą aktywność zawodową. Obecna sytuacja na rynku pracy charakteryzuje się deficytem specjalistów wykwalifikowanych w konkretnym zawodzie. Wśród absolwentów naszej szkoły kształcą się zatem przyszli kucharze, lakiernik oraz mechanik pojazdów samochodowych.

Absolwentom Szkoły Podstawowej w Dąbrowie niezmiennie życzymy powodzenia i trzymamy  kciuki za to, by chcieli i mogli spełniać swoje marzenia i realizować zawodowe pasje.