Prezentacje projektów naszych uczniów. Oprócz zainteresowań jedną z umiejętności jest tworzenie stron www nie tylko w oparciu o html ale również programowanie w java.


Antoni Grad - programowanie js, html, arduino


Michał Jarzębski - programowanie js, html

 

Leonard Podskok

porgrmowanie js, html