L.p. Nauczyciel Funkcja
1. Zapłata-Szwedziak Elżbieta dyrektor, nauczyciel matematyki 
2. Hoffmann Hanna wiceyrektor, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIa
3. Andrys Tomasz nauczyciel informatyki
4. Andrys Danuta nauczyciel j. angielskiego
5. Bartoszewska Urszula nauczyciel matematyki, wychowawca kl. VIc
6. Draber Joanna nauczyciel świetlicy
7. Dufrat Ewa nauczyciel j. polskiego wychowawca kl. 8a
8. Frąckowiak Magdalena nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIb
9. Gawron Kamila nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. Ic
10. Graczyk Agata Religia, nauczyciel świetlicy
11. Grześkiewicz Barbara nauczyciel biologii
12. Hładki Monika nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca kl. Vb
13. Jakubczak Diana nauczyciel świetlicy
14. Kisiel Elżbieta nauczyciel wspomagający edukacji wczesnoszkolnej i zkk, wychowawca 
15. Konieczna Danuta nauczyciel fizyki, wspomagający, wychowawca kl. VIb
16. Kowalonek Aneta nauczyciel j. polskiego, wychowawca kl. VIIa
17. Koziarz Marta nauczyciel j. angielskiego kl. IVa
18.  Leciej Grażyna pedagog
19. Lisowska Danuta nauczyciel j. niemieckiego
20. Nowak Jacek nauczyciel wychowania fizycznego
21. Pilarczyk Alina nauczyciel historii, wos-u, wychowawca kl. VIa
22. Płotkowiak Beata nauczyciel techniki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. Ib
23. Płotkowiak-Przewoźnik Anna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIa, świetlica 
24. Przybylska Karolina nauczyciel j. polskiego, j. angielskiego
25. Sobieska Kinga nauczyciel w-f, świetlicy
26. Stępniewski Rafał nauczyciel muzyki
27. Szwarc Małgorzata nauczyciel religii
28. Szymczak-Mazur Anna nauczyciel plastyki, świetlicy, wychowawca kl. Va
29. Szwedziak Anna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIb
30. Tarachowicz Hanna nauczyciel zkk
31. Urbaniak Joanna logopeda
32. Urbańska Jagoda nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. Ia
32. Wendeker Danuta pedagog, bibliotekarz, nauczyciel wdż
33. Wróbel Izabela nauczyciel matematyki
34. Zarańska Lidia nauczyciel chemii