Rada rodziców Szkoła podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie


Agnieszka Danielewska - Przewodnicząca
Joanna Grabska - Zastępca I
Piotr Dziamski - Zastępca II
Magdalena Szkaradkiewicz - Skarbnik
Anna Kurzela - sekretarz

Składka:

    40 zł za jedno dziecko,
    60 zł za dwoje i więcej dzieci.

Składkę na Radę Rodziców można wpłacić na konto
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie
ul. Szkolna 41 62-069 Palędzie


76 9072 0002 3007 0703 4666 0001;

w tytule płatności należy podać klasę oraz imię i nazwisko ucznia/uczniów

Jest możliwość zwolnienia z opłaty składki w trudnych sytuacjach rodzinnych.
W takich przypadkach prosimy o skierowanie stosownego pisma do Rady Rodziców.