INFORMUJEMY, IŻ OSOBY, KTÓRE W DNIACH 1-31.03 ZŁOŻYŁY PODANIE O PRZYJĘCIE DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2022/2023 ZOSTAŁY PRZYJĘTE.

Do zobaczenia na spotkaniu organizacyjnym
w drugim tygodniu czerwca.

 

Dokumenty:

 

 


ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie informuje,
że w DNIACH OD 1 DO 31 MARCA 2022 ROKU
będą prowadzone zapisy dzieci do klas pierwszych.

 

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły (wejście C):

 poniedziałek: 7.30 - 13.30 oraz 17.00-18.00

wtorek - piątek: 7.30 - 13.30

Spotkanie organizacyjne dla Rodziców i Uczniów odbędzie się w drugim tygodniu czerwca.

Przy zapisie dziecka należy dostarczyć i wypełnić następujące dokumenty (do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie):

  • PODANIE (podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych)
  • AKT URODZENIA DO WGLĄDU
  • ZAŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
  • OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU DZIECKA
  • OŚWIADCZENIE RODZICÓW DOTYCZĄCE RELIGII/ETYKI
  • DEKLARACJĘ DOWOZU AUTOBUSEM SZKOLNYM (jeśli dziecko będzie korzystało z dowozu),
  • 1 PODPISANE ZDJĘCIE (NA LEGITYMACJĘ ORAZ IDENTYFIKATOR)

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie jest zamieszkanie dziecka w obwodzie szkoły. Dzieci z poza obwodu szkoły proszone są o kontakt z Dyrektorem Szkoły pod nr tel. 509 686 063.

Dzieci z rocznika 2016 mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w bieżącym roku, lub posiadają opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W przypadku zapisu dziecka do innej placówki rodzice mają obowiązek powiadomić o tym fakcie szkołę obwodową.