ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie informuje,
że w DNIACH OD 1 DO 29 MARCA 2021 ROKU
będą prowadzone zapisy dzieci do klas pierwszych.

 

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły (wejście M - od frontu ulicy Szkolnej):

 poniedziałek: od 7.30 do 13.30 oraz od 17.00 do 18.00

wtorek-piątek od 7.30 do 13.30

Przy zapisie dziecka należy dostarczyć i wypełnić następujące dokumenty (do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie):

 • PODANIE (podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych)
 • AKT URODZENIA DO WGLĄDU
 • OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU DZIECKA
 • OŚWIADCZENIE RODZICÓW DOTYCZĄCE RELIGII/ETYKI
 • KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY (jeśli dziecko będzie korzystało
  ze świetlicy),
 • DEKLARACJĘ DOWOZU AUTOBUSEM SZKOLNYM (jeśli dziecko będzie korzystało
  z dowozu),
 • 1 PODPISANE ZDJĘCIE (NA LEGITYMACJĘ ORAZ IDENTYFIKATOR)

 

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie jest zamieszkanie dziecka w obwodzie szkoły, tj. w miejscowości Dąbrowa. Dzieci z poza obwodu szkoły proszone są uprzednio o kontakt z Dyrektorem Szkoły pod nr tel. 509 686 063.

Dzieci z rocznika 2013 mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w bieżącym roku, lub posiadają opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W przypadku zapisu dziecka do innej szkoły, rodzice mają obowiązek powiadomić o tym fakcie szkołę obwodową.