Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie informuje, że od 1 do 29 marca 2019r. trwają zapisy do klasy pierwszej na Rok Szkolny 2019/2020

Dzieci zamieszkałe na terenie miejscowości Dąbrowa są przyjmowane do klasy pierwszej ,,z urzędu" (obowiązuje złożenie podania).

Dzieci z rocznika 2013 mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w bieżącym roku, lub posiadają opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły codziennie  w godzinach od 7.30-14.30.

Przy zapisie dziecka należy wypełnić podanie (do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie szkoły).

 W przypadku zapisu dziecka do innej szkoły, rodzice mają obowiązek powiadomić o tym fakcie szkołę w obwodzie której dziecko mieszka.

 wzór podania - pobierz