Trwają zapisy do klas pierwszych na Rok Szkolny 2020/2021

Dzieci zamieszkałe na terenie miejscowości Dąbrowa są przyjmowane do klasy pierwszej ,,z urzędu" (obowiązuje złożenie podania).

Dzieci z rocznika 2014 mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w bieżącym roku, lub posiadają opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach od 8.00-11.00.

Przy zapisie dziecka należy wypełnić podanie (do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie szkoły).

 W przypadku zapisu dziecka do innej szkoły, rodzice mają obowiązek powiadomić o tym fakcie szkołę w obwodzie której dziecko mieszka.

 wzór podania - pobierz