Przewodniczący  - Jan Fornalik (klasa VIII C)

Zastępca  - Jakub Machlik (klasa VIII C)

Zastępca i sekretarz - Amenlia Księżopolska (klasa VII A)

 

Nauczyciele pełniący funkcje opiekunów SU - Urszula Bartoszewska,
Jacek Nowak
i Mateusz Jauksz