Dnia 24.09.2020r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci do Samorządu przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu.

Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu SU:

Przewodniczący: Franciszek Danielewski ( VIIA)

Zastępcy: Małgorzata Grabska (VIB), Marcel Klara (VA)

Powołano również sekcje i ich członków:

1. Sekcja dziennikarsko-informacyjna

M.Królikiewicz- przewodniczący

M.Falkowska, Z.Karwańska, S.Obst

2. Sekcja do współpracy z Wolontariatem

M.Falkowska – przewodnicząca

M.Szagżdowicz

3. Sekcja porządkowa

F.Danielewski – przewodniczący

M.Górka

4. Sekcja kulturalno- artystyczna

M.Trojanek- przewodnicząca

A.Musiał, N.Michalak, M.Kral, M.Górka