W piątek, 2 grudnia 2016r. 25-osobowa grupa nauczycieli oraz pracowników obsługi ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie udała się na dwudniowy wyjazd do Warszawy. Był on elementem realizowanego w szkole projektu:„ Poznajemy zaprzyjaźnione szkoły”.
Piątkowy wieczór nauczyciele spędzili w Teatrze Kamienica, na spektaklu pt. „Mąż mojej żony”.
Natomiast w sobotnie przedpołudnie nastąpiła wymiana doświadczeń z nauczycielami i dyrekcją Prywatnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. A. Lindgren w Warszawie. Ustalono harmonogram dalszych działań między obiema placówkami.