Pliki do pobrana związane z procedurami bezpieczeństwa w naszej szkole:

Rodzice którzy zdecydowali się na uczestnictwo swoich dzieci w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i konsultacjach zobowiązani do wydrukowania i wypełnienia poniższych oświadczeń zgodnie z wytycznymi MEN MZ i Sanepidu.

- procedura bezpieczeństwa dotycząca biblioteki

-procedura bezpieczeństwa dotycząca zajęć świetlicowych

-procedura przeprowadzenia egzaminu w sp dabrowa w czasie pandemii covid-19

- procedura_bezpieczeństwa_uczniów_korzystających_z_konsultacji_w_SP_Dąbro  wa_w_czasie_pandemii_COVID-19

- procedury bezpieczeństwa

- załącznik nr 1 oświadczenie do wydruku i podpisania

- załącznik nr 2 oświadczenie do wydruku i podpisania