Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.

2. Wypożyczać książki wolno tylko na swoje nazwisko.

3. Dokonując zwrotów książek należy  podać swoje, imię i nazwisko.

4. Maksymalny czas wypożyczeń książki to 2 tygodnie. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można wydłużyć czas wypożyczenia na kolejny okres.

5. Uczeń może posiadać na swoim koncie 3 książki. W wyjątkowych sytuacjach o większej ilości książek decyduje nauczyciel - bibliotekarz.

6. Uczeń, który ma nieoddaną w terminie książkę, nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.

7. Każdy uczeń zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych ksiażek.

8. Uczeń, który zgubił lub zniszczył wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela - bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.

9. Na 21 dni przed zakończeniem roku szkolnego każdy uczeń ma obowiązek rozliczenia się z wypożyczonych książek.

10. Każdy uczeń zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.