PROGRAMY I PROJEKTY W ROKU SZKOLNYM 2019/20

 

Programy i projekty zewnętrzne operowane przez fundacje, stowarzyszenia i firmy

  • Mleko w szkole
  • Owoce w szkole
  • Ratujemy i uczymy ratować z WOŚP

Programy i projekty szkolne

  • Szkolna Liga wolontariacka
  • Klub Bezpiecznego Puchatka – program o bezpieczeństwie dla klas 1