Składka
50 zł za jedno dziecko,
80 zł za dwoje i więcej dzieci.
Składkę na Radę Rodziców można wpłacić na konto

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie
ul. Szkolna 41 62-069 Palędzie
76 9072 0002 3007 0703 4666 0001;

w tytule płatności należy podać klasę oraz imię i nazwisko ucznia/uczniów

Jest możliwość zwolnienia z opłaty składki w trudnych sytuacjach rodzinnych.
W takich przypadkach prosimy o skierowanie stosownego pisma do Rady Rodziców.