Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim nauczycielom wszystkiego najlepszego i dziękujemy za ich wysiłek włożony w edukację młodego pokolenia! laughing

Życzenia złożył także samorząd uczniowski: Życzenia Samorządu


Dnia 7.10.2019 roku w klasach I – III zostały przeprowadzone wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego. Zostały one przeprowadzone na kartach do głosowania. Uprawnieni
do głosowania byli uczniowie młodszej społeczności szkolnej. Każdy wyborca mógł oddać tylko jeden głos na wybranego przez siebie kandydata. Głosy zostały zliczone przez komisję  w składzie: 

  1. Beata Płotkowiak
  2. Magdalena Frąckowiak
  3. Anna Płotkowiak-Przewoźnik

Nadzór nad przebiegiem wyborów sprawował opiekun Małego Samorządu Beata Płotkowiak.

W skład Małego Samorządu weszły osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.

  1. Przewodniczący – Igor Danielewski
  2. Zastępca – Antoni Lewicki
  3. Skarbnik – Dawid Szwedek

Komisja wyborcza w składzie:
Martyna Szagżdowicz, Patrycja Łakoma czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Nadzór nad przebiegiem wyborów sprawowały ponadto tegoroczne opiekunki Samorządu Uczniowskiego: Pani Alina Pilarczyk i Pani Danuta Wendeker.
W skład samorządu uczniowskiego naszej szkoły weszły osoby o największej liczbie głosów i będą pełnić następujące funkcje:
DANIELEWSKI FRANCISZEK, klasa VI A – 44,3% głosów – PRZEWODNICZĄCY
FALKOWSKA MARTA, klasa VII – 20% głosów – I ZASTĘPCA
NOWACKA JOANNA, klasa VII – 17% głosów – II ZASTĘPCA
KOCZOROWSKA LENA, klasa V B – 16% głosów – SKARBNIK
DORNA DOMINIKA, klasa VIII – 8% głosów - SEKRETARZ
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a do współpracy z Samorządem zapraszamy wszystkich uczniów z wszystkich klas!