Opis zajęć w pierwszej klasie

Zajęcia w klasie pierwszej prowadzone są w sposób elastyczny. Czas zajęć edukacyjnych dostosowany jest do możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Nauczyciel wykorzystują pomoce oferowane przez Radosną szkołę oraz zabawki i gry dydaktyczne oferowane przez wydawnictwa w korelacji z tematem zajęć.

Okres przystosowania dziecka do szkoły uzależniony jest od jego predyspozycji i stylu pracy nauczycieli. Aby ułatwić dzieciom adaptację w nowych warunkach szkoła organizuje zajęcia warsztatowe, wycieczki i najróżniejsze imprezy. Zapewniamy szeroki wachlarz kółek zainteresowań.