Szanowni Rodzice!

 Informuję, że z dniem 25 maja w szkole będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Nadal będzie prowadzone nauczanie zdalne, według obowiązującego planu.
 Chęć uczestnictwa w tych zajęciach wyraziło troje rodziców. Dzieci będą korzystały z opieki od godz.8.00. do 16.00.Natomiast od 1 czerwca będzie korzystało z opieki świetlicowej siedmioro dzieci w godzinach 7.30.-16.00.
Do jutra ( 21 maja) czekamy na informację od ósmoklasistów i ich rodziców dotyczącą chęci wzięcia udziału w konsultacjach na terenie szkoły.
 Przypominam, że 12 czerwca (dzień po Bożym Ciele),16,17 i 18 czerwca (egzamin ósmoklasisty) to dni, w których szkoła nie zapewnia opieki świetlicowej.

 

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Elżbieta Zapłata-Szwedziak