Kartka z kalendarza

 27 grudnia 1918 roku wybuchło w Poznaniu powstanie, które wkrótce objęło całą Wielkopolskę. Do armii powstańczej zgłaszały się rzesze ochotników. Ofiar nie szczędziła też ludność cywilna, organizując zbiórki pieniędzy na zakup broni, żywności i lekarstw. Po kilku tygodniach zaciekłych walk powstanie wielkopolskie zakończyło się sukcesem. Było to pierwsze w dziejach Polski zwycięskie powstanie. Sukces powstańców zdecydował o włączeniu całej Wielkopolski do odrodzonego państwa polskiego.