18 czerwca, po raz drugi w tym roku szkolnym, uczniowie klas I-III brali udział w akcji Dzień Pustej Klasy. Integrowaliśmy się w cieniu drzew, bawiliśmy się na boisku i rozwiązywaliśmy wakacyjne zadania metodą stacji. Uczestniczyliśmy także w spotkaniu z pracownikami Straży Gminnej, podczas którego omówiliśmy zasady bezpieczeństwa podczas wakacji. Nawet zajęcia logopedyczne odbyły się na świeżym powietrzu.  🙂