Wraz z obchodami I Dnia Wiosny w naszej szkole odbył się finał IV-go konkursu recytatorskiego "Łamańce Językowe" 2022. Poza udziałem w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych uczniowie zaprezentowali również swoje talenty krasomówcze. W konkursie udział wzięło 20 uczniów, których recytacje oceniane były w dwóch kategoriach - klas I-III oraz IV-VI. Przygotowywane przez uczniów i uczennice wiersze dotyczyły tematyki wiosennej, związanej najczęściej z otaczającą nas fauną i florą oraz pogodą.

Komisja naszych nauczycielek w składzie: Katarzyna Kostaniak, Anna Herkowiak i Elżbieta Kisiel miała trudny orzech do zgryzienia. Uczestników było wielu, wiersze różnorodne, a poziom bardzo wyrównany! Po burzliwych obradach wyłonieni zostali laureaci konkursu. Wśród klas I: Maria Jaśniewicz (1a), klas III: ex aequo Hanna Jankowska i Julia Liput (obie z kl. 3c), natomiast w kategorii starszej zwyciężył Wojciech Jagielski (6a).

Wszystkim uczestnikom, a w szczególności laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów - nie tylko na polu recytatorskim!