30 maja uczniowie klas I-III wzięli udział w przedstawieniu o tematyce ekologicznej „Małe śledztwo w wielkiej sprawie” w wykonaniu Pracowni za Piecem z Wolsztyna. Tematyka przybliżyła problem właściwej segregacji śmieci. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w przedstawieniu, wykazując się wiedzą i umiejętnościami w rozróżnianiu śmieci. Dzieci dowiedziały się co to jest ekologia i jak chronić naszą planetę.
Uczniowie poznali „drogę odpadów”, czyli proces postępowania z odpadami od momentu wyrzucenia do kosza aż do przekazania ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych czyli na wysypisko śmieci.
Widzowie z uwagą wysłuchali ciekawostek i piosenek dotyczących ochrony środowiska, chętnie brali udział w zabawie uczącej segregacji odpadów i odpowiadali na zagadki.